NARAVOSLOVNI DAN SEDMOŠOLCEV

V sredo 13. septembra 2023, smo se učenci 7. a in 7. b s kolesi odpravili v geološko-panteološki muzej Pangea.

Zjutraj smo se ob 8.20 zbrali v šolski avli, kjer so nam učitelji razdelili malico. Potem smo si nadeli čelade in se odpravili na pot. Peljali smo se skozi Strnišče, Župečjo vas, Pleterje, Mihovce in nazadnje prispeli v Dragonjo vas. Pot je bila dolga približno 8 km. Ko smo prispeli, smo svoja kolesa pustili na dvorišču in odšli pred muzej, kjer nas je že čakal vodič. Razdelili smo se v dve skupini. Skupina 7. a smo najprej šli izdelovat plakate, medtem ko so si skupina 7. b šli ogledat kamnine in fosile. Šli smo na manjši travnik za muzejem, kjer smo se udobno namestili in pojedli malico. Ko smo se najedli, so nam učiteljice razdelile plakate in flomastre. Pričeli smo z delom. S pomočjo mobilnih telefonov smo poiskali vse potrebne podatke o fosilih. Lotili smo se dela in čas je hitro minil. Ko je bilo aktivnosti konec, smo se odpravili pred muzej, kjer nam je vodič razložil vsa potrebna navodila. Potem smo se odpravili v muzej. Vodič nam je razkazal vse vrste kamnin, fosilov, kristalov, okostja in podobno. Ko smo si ogledali celoten muzej, smo odšli ven. Zunaj so bile postavljene tri mize s tremi skledami na sredini. Vodič je prinesel skledo z različnimi fosili in s kamninami. Vsak si je izbral svojega. Potem nam je razdelil ščetke in pribor za čiščenje kamnin. Sklede na sredini smo skoraj do vrha napolnili z vodo in jih pristavili na mize. Potem smo začeli s čiščenjem kamnin in fosilov. Ko smo končali s čiščenjem, nam je vodič pokazal, katere vrste kamnin oz. fosilov smo očistili. Na koncu smo te kamnine in fosile lahko odnesli domov kot spominek.

Naravoslovni dan je šel h koncu, zato smo se odpravili nazaj do šole. V šolo smo prispeli okoli 12.45. Ob 13.00 smo imeli  kosilo. Po kosilu smo odšli domov. In to je bil konec naravoslovnega dneva.

Tia Zernec, 7. a

   

 

NARAVOSLOVNI DAN

Geološko-paleontološki muzej Pangea

V petek, 13. 9. 2023, smo se učenci 7. razreda s kolesi  odpeljali v Geološko-paleontološki muzej Pangea v Dragonjo vas.  Po 8 km kolesarjenja smo prispeli v muzej. Razdelili smo se v dve skupini. Prva skupina si je pod vodstvom lastnika muzeja Vilijema Podgorška ogledala najobsežnejšo slovensko zbirko kamnin, mineralov in fosilov z vsega sveta. Eksponati so razstavljeni po tematskih sklopih – vrste kamnin, minerali Pohorja, pojavne oblike kremena, fosili skozi geološka obdobja. Zalo zanimiva je bila tudi praktična delavnica. Preizkusili smo se  v prepariranju kamnin. Druga skupina je v senci pod drevesi spoznavala kamnine in fosile. S pomočjo medmrežja smo izdelali poučne plakate. Po malici sta se skupini zamenjali.

Ob 12. uri smo se polni znanja in prijetnih občutkov odpravili nazaj proti šoli. Uživali smo tudi v vožnji s kolesom.                     

Lucija Kores, 7. b

Fotoutrinki