Pirati plastike

#PlasticPiratesEU

Vsako leto morja in oceani po vsem svetu postanejo odlagališče za več milijonov ton plastike. Velik del jo v svetovni ocean prinašajo reke. In prav o obremenjenosti evropskih rek s plastiko je znanega zelo malo. Zato se je naša šola prijavila k projektu Pirati plastike, kjer smo bili izbrani izmed 100 prijavljenih šol. V projektu so sodelovali učenci 7. b- razreda, ki so postali pravi raziskovalci.

Naša lokacija vzorčenja je bil potok Polskava. Učenci so pobirali, kategorizirali in analizirali odpadke, računali pretok vode, odvzeli vzorec s pomočjo mreže za vzorčenje …

Naš slogan je SKUPAJ OČISTIMO MORJE, REKE, POTOKE IN NAŠO NARAVO – ZEMLJO. Torej – s skupnimi močmi lahko preprečimo večanje plavajočega otoka plastičnih odpadkov v Tihem oceanu (The Great Pacific Garbage patch), ki že presega trikratno velikost Francije.

Projekt Pirati plastike organizirajo Nemčija, Portugalska in Slovenija v okviru skupnega predsedovanja Svetu EU.

Mladi raziskovalci 7. b- razreda

Mentorica:

Olga Babšek