Spoštovani starši in bodoči  prvošolci OŠ Kidričevo in podružnice Lovrenc na Dravskem polju.

Obveščamo Vas, da bodo v času od 1. februarja 2024 dalje, potekali vpisi otrok v 1. razred za šolsko leto 2024/2025. O terminu in poteku vpisa boste pisno obveščeni z vabilom.

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), ki je dostopen na povezavi

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448#

Vodstvo šole