ŠOLSKI AVTOBUS – OD 3. 6. 2020 DALJE

ZJUTRAJ:
7.10 – Kungota – Njiverce – Apače krožišče – šola Kidričevo

7.35 – Apače Capri – Apače Kopušar – šola Lovrenc – šola Kidričevo
8.00 – Lovrenc kapela – Lovrenc vas – Župečja vas – Strnišče – šola Kidričevo

POPOLDAN
13.30 – vse vasi

14.00 – vse vasi
15.00 – vse vasi

Na avtobusu je obvezna uporaba zaščitne maske!


(29. 5. 2020)

OBVESTILO

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 1. 6., se v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6., pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo torej ponovno stekel po ustaljenih tirnicah, kljub vsemu pa določeni ukrepi preprečevanja širjenja okužbe ostajajo.

Pouk bo potekal po ustaljenem urniku kot pred zaprtjem šol. Učenci bodo ves čas v svoji matični učilnici – ne bodo se selili iz razreda v razred, razen pri pouku športa in obveznih izbirnih predmetih z izjemo računalniške učilnice. Priporoča se ohranjanje varovalne razdalje 1,5 m; uporaba mask pa je obvezna le na šolskih prevozih, sicer pa priporočljiva na hodnikih in v skupnih prostorih (za zaposlene). Tudi podaljšano bivanje bo s ponedeljkom že potekalo po normalnem urniku z združevanjem skupin. Šolski prevozi bodo potekali po voznem redu kot pred zaprtjem šol.

Kljub sprostitvi ukrepov in prihodu vseh učencev na šolo pa ministrstvo in NIJZ apelirata na učence in predvsem starše, da upoštevajo njihova priporočila, kolikor je le najbolj mogoče:

 • V šolo naj prihajajo izključno povsem zdravi otroci.
 • Za prihod in odhod iz šole poskrbite starši sami oziroma naj prihajajo otroci peš ali s kolesom.
 • Organiziranega šolskega prevoza naj se učenci poslužijo le v izjemnih primerih, saj omejitve v javnem prevozu še vedno veljajo. Šolski avtobus namreč ne more sprejeti več kot 17 učencev.
 • V podaljšanem bivanju naj učenci po 15.00 ostajajo le kolikor je nujno potrebno, saj je zaradi druženja skupin po tem času tveganje za prenos okužbe tam večje.
 • Starši, ki boste prihajali po učence v šolo, upoštevajte priporočila o razkuževanju rok in nošenju mask, sicer pa predlagamo, da jih kot doslej počakate pred šolskim vhodom.

Veselimo se ponovne normalizacije šolskega utripa in verjamemo, da lahko s skupnimi močmi sproščeno, umirjeno in predvsem zadovoljno pripeljemo šolsko leto do konca ter se nato odpravimo na počitnice.

Hvala za vaše sodelovanje in pomoč.

Ravnateljica, Alenka Kutnjak


(15. 5. 2020)

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. 5. 2020 se nekateri učenci in zaposleni (1. VIO) ponovno vračamo v šolo. Vrnitev je seveda predvidena pod posebnimi pogoji, ki jih je predpisal NIJZ. Ponovnega dela v učilnicah se veselimo tudi mi in smo se na to temeljito pripravili.

V skladu s priporočili in smernicami bo za učence organizirano izvajanje OBVEZNEGA (pouk po urniku)  in RAZŠIRJENEGA PROGRAMA (jutranje varstvo za 1. razred in podaljšano bivanje).

Prav tako bo za učence organizirana ŠOLSKA PREHRANA in ŠOLSKI PREVOZ.

Učenci bodo v skladu s priporočili razdeljeni v skupine do 15 otrok, zato bodo oddelki razdeljeni. Razredniki so vas obvestili, v katero skupino je dodeljen vaš otrok.

Obvezni del programa – pouk bo potekal med 8.20 in 11.50 oziroma 12.35, po obveznem delu učence prevzamejo učiteljice podaljšanega bivanja. Prostor (učilnica), ki je dodeljen posamezni skupini je tej skupini namenjen ves dan.

Učenci vstopajo in izstopajo v šolsko stavbo iz nje sami. STARŠI V ŠOLO NE VSTOPATE, otroka pospremite le do vhoda.

Ob prihodu v šolo dne 18. 5. 2020 učenci razredničarkam prinesejo podpisane Izjave o zdravstvenem stanju otroka.

Učenci v ponedeljek prinesejo v šolo tudi vse potrebščine, ki jih potrebujejo v šoli. Šolskih potrebščin do konca šolskega leta ne nosijo domov.

Prosimo vas, da se že doma pogovorite z njimi o pomembnih pravilih (ohranjanje distance, brez dotikanja, umivanje rok, …). Vsekakor pa bomo to vsakodnevno počeli tudi v šoli.

Želimo si, da bi bilo ponovno bivanje vaših otrok v šoli prijetno in varno. Za to se bomo potrudili po svojih najboljših močeh. Vas pa prosimo za sodelovanje in razumevanje.

Alenka Kutnjak, ravnateljica(10. 5. 2020)

Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice določa, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite sledeče:

 • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo.

 • JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.30 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

 • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, telefonsko v tajništvo šole.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 18. 5. 2020 DALJE

 1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
 4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
 5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 6. Letna šola v naravi se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.
 7. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

DEJAVNOSTI  DOMA

PESMI SEDMOŠOLCEV MASTERCHEF Tobija Lakić

GLASBA NAS POVEZUJE (Liljana Krošl)

 

KD 

 ND 

 

ŠD

 
   

KD

TD

   

POŠLJI VIDEO OD DOMA

Dragi učenci,

vse nas, učitelje, zanima, kako poteka vaše učenje doma. Zato naredite videoposnetek, v katerem pokažete, kaj vse počnete sedaj, ko ste doma. Posebej nas zanima, kako poteka učenje. Bodite ustvarjalni, zanimivi, navihani, resni ali smešni. Video naj ne bo daljši od 15 sekund.
Posnetek pošljite po elektronski pošti na naslov tomaz.klajdaric@os-kidricevo.si

Enkrat tedensko bomo vaše posnetke objavili na naši spletni strani.

Lp, Učitelj Tomaž Klajdarič


(21. 4. 2020)

PRIJAVLJANJE V SREDNJE ŠOLE


(23. 3. 2020)

Dragi učenci! 

Za nami je prvi teden v drugačnih pogojih učenja in dela. Skupaj smo pogumno stopili novemu izzivu naproti, kljub temu, da smo si to obdobje zastavili kot uvajalno. Preizkušali smo številne možnosti dela in komunikacije, raziskali številna spletna orodja. Vzpostavili smo takšno obliko dela, ki ustreza več ali manj vsem. Vsi učitelji so stopili v kontakt z vami, prav tako so skrbno naložili gradiva v spletne učilnice na spletni strani šole. Tak način dela bo potekal tudi v naslednjem tednu.

Zelo spodbudne so povratne informacije učiteljev o vašem delu in sodelovanju, kar nas navdaja z optimizmom.

Spoštovani starši!

Iskrena hvala, da nam v dani situaciji nudite pomoč in podporo. Izkazali ste se kot izjemno skrbni, odgovorni in razumevajoči. Kljub temu, da ste obremenjeni s svojim delom in skrbmi, ste poskrbeli za ustrezne pripomočke in povezave, preko katerih je stekla komunikacija. Zagotovo vas bomo potrebovali tudi v prihodnjih dneh, vsaj za spodbudo in občasen nadzor nad opravljenim delom. Enako bodo seveda počeli tudi učitelji, ki bodo z učenci v kontaktu vsak dan med 9.00 ni 12.00 ter 15.00 in 17.00.

Brez vaše pomoči  ne bi šlo.

Glede na situacijo, v kateri smo se znašli, morda nekaj usmeritev šolske svetovalne službe:

Svetovalna služba je  na voljo za odgovore na vsa  pereča vprašanja, ki jih prinaša sedanja situacija, osebne stiske in razvojni vozli otrok. Na voljo sta pedagoginja Suzana Strelec in psihologinja Sanja Metličar Strnad.

Pišete lahko na naslov: suzana.strelec@os-kidricevo.si  in sanja.metlicar@oš-kidricevo.si

Staršem svetujemo,  da pogledate naslednje spletne povezave priznanih strokovnjakov:

https://siol.net/trendi/odnosi/psihoterapevtka-svetuje-tako-boste-dva-tedna-izolacije-preziveli-brez-stresa-in-prepirov-video- 520981?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tako_boste_dva_tedna_izolacije_preziveli_brez_stresa_in_prepirov&utm_term=2020-03-20

http://www.psihoterapija-bajt.si/kaj-je-psihoterapija/obvladovanje-stresa-s-pomocjo-cujecnosti/Učencem  

Za podporo  pa še klic v duševni stiski 01 520 99 00.
Svetujemo tudi brezplačen telefon za otroke in mladostnike TOM : 116 111, dosegljiv vsak dan med 12.00 in 20.00.
Prav tako zelo dobrodošla pomoč za mlade na spletni strani To sem jaz.

Vsem želim vse dobro in OSTANITE ZDRAVI!

Alenka Kutnjak, ravnateljica


(20. 3. 2020)

OBVESTILO – MARIBORSKA KNJIŽNICA


(18. 3. 2020)

POKLICNA VZGOJA
Prestavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove
 


(17. 3. 2020)

Spoštovani!

Glede na epidemiološko situacijo, ki se v Sloveniji hitro spreminja, se zagotovo porajajo med nami vsemi vprašanja, strahovi, stres glede Korona virusa. Zato smo na NIJZ pripravili nekaj nasvetov za dano situacijo. Mogoče bo kakšna informacija koristna…..

Želim vam zdravja in vas lepo pozdravljam.

Anja Petrič

Anja Petrič
Regionalni promotor zdravja/OE Ljubljana


(15. 3. 2020)
Obvestilo o začasni prekinitvi pouka in izobraževanju na daljavo 

Spoštovani starši!

 V četrtek, 12. marca 2020, smo prejeli okrožnico s strani MIZŠ o organizaciji dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih – usmeritve.

Kot ste že izvedeli iz medijev, je, zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje, začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah.

 To pomeni, da se pouk v šoli v času od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 ne bo izvajal. Zaprtje šole velja do preklica.

Postavljeni smo pred izziv… kot družba, posamezniki, lokalno okolje in nenazadnje kot šola. Ker imamo možnost, da vzgojno-izobraževalno delo v prilagojeni obliki izvajamo kot izobraževanje na daljavo, vas naprošamo za sodelovanje in razumevanje.

Na šoli smo pripravili načrt za izvedbo pouka na različne načine:

 • Vsak učitelj bo za določen predmet ali oddelek v e-učilnico na spletni strani šole posredoval različna gradiva ali povezave do digitalnih didaktičnih pripomočkov: e-učbeniki, e-gradiva, portali z video vsebinami, mobilne aplikacije, spletne učilnice in druge e-skupnosti (socialna omrežja, video konference itd.), z upoštevanjem varne rabe interneta.
 • V kolikor kdo nima možnosti dostopa do informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT), se bo z učiteljem/učitelji dogovoril, kdaj bo prevzel učno gradivo za učenca v šoli. Gradivo lahko po dogovoru prevzame le zdrava oseba.
 • V primeru nejasnosti lahko z učitelji komunicirate tudi preko elektronske pošte ali e-asistenta.
 • Sproti vas bomo seznanjali z informacijami, ki so pomembne za nemoten potek vzgojno-izobraževalnega dela.

V želji, da vsi skupaj zajezimo širitev okužbe s koronavirusom je pomembno, da tudi doma, skupaj z otrokom upoštevate preventivne ukrepe, in sicer:

 • umivanje rok po vsakem kašljanju, kihanju in brisanju nosu,
 • roke si umivamo s tekočim milom in mlačno vodo vsaj 20 sekund,
 • ne dotikamo se ust in nosu,
 • preden zakašljamo ali kihnemo, pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom, ki ga nato odvržemo v koš za smeti z vrečko, ki ima vrvico,
 • če nimamo robčka, kašljamo/kihamo v zgornji del rokava,
 • po kašljanju, kihanju in brisanju nosu si vsakič umijemo roke,
 • večkrat dnevno prezračimo sobo oz. prostor v katerem se nahajamo,
 • se ne rokujemo in objemamo,
 • vzdržujemo varnostno razdaljo 1,5 m.

Na povezavi spletnih strani NIJZ najdete dodatne informacije:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

 Alenka Kutnjak, ravnateljica


(12. 3. 2020)

Spoštovani starši.

V skladu z Uredbo vas obveščamo, da bodo šole zaprte od 16. do 29. 3. 2020.
V tednu od 16. 3. do 20. 3. 2020 se ne izvajajo nobene dejavnosti, s 23. 3. 2020 pa pričnemo z izobraževanjem na daljavo.
Preko spletne strani vas bomo sproti obveščali o vseh nadaljnjih aktivnostih.

Lep pozdrav


PREPREČEVANJE OKUŽBE z virusom SARS-CoV-2

NAVODILA ZA
PREPREČEVANJE
OKUŽBE