UČENEC NA POTI DO CILJA

Draga učenka, dragi učenec!

 

V  prejšnjem tednu ste si   učenci večinoma postavili  dva cilja:

  1. želim, da opravim šolsko delo

  2. želim, da uspešno izdelam razred.

Ugotovili ste, da včasih  morate  vložiti več truda in več volje da cilj dosežete.

Sedaj pa pojdimo k vsakemu od vas:

  • Zanima me, KAJ narediš, ko na poti do svojega cilja naletiš na težavo?

  • Kaj te motivira, da vztrajaš?

  • Kako se počutiš, ko cilj dosežeš in si nagrajen?

Zapiši nekaj ciljev, ki si  jih že dosegel. Zraven dopiši, KAKO si  prišel  do cilja, katere ovire- težave si  moral premagati, KAKO si  se počutili, ko si  cilj dosegel, ter KAJ  te  je motiviralo, da si vztrajal?

Cilj: ___________________________
Pot do cilja:______________________
Ovire: _________________________

Zaradi česa si vztrajal?___________________________________

Kaj te je motiviralo? _____________________________________

Kako se počutiš, ko cilj dosežeš? ____________________________

 

  • ALI JE POMEMBNO, KAKO RAZMIŠLJAŠ, KADAR NALETIŠ NA TEŽAVO NA POTI DO CILJA?

DA,  zelo je pomembno, KAKO razmišljaš, kadar naletiš na težavo in te  prevzamejo negativne misli. Pomembno je, da negativne misli preoblikuješ.

  • Dopolni spodnjo tabelo še z negativnimi mislimi, ki so značilne za tebe. Preoblikuj jih v pozitivne.

    Najdi rešitev. Bodi zmagovalec!

Uspešno do cilja,
pedagoginja Suzana

Tabela_pozitivne_misli (docx)
Tabela_pozitivne_misli (pdf)