STROKOVNI DELAVCI – razredna stopnja

Ime in priimek Razred / predmet Govorilna ura dopoldan
Milena LEVIČNIK 1. a
Alenka MOHORIČ 1. a – druga učiteljica v 1. razredu,
Urška ŠKERGET 1. b
Irena ŠKRABL OPB – 1. ab
Matejka ŠOŠTAR 1. c, JV 1. c
Kaja MEDVED JV 1. a, 2. c
Klara VINDIŠ PUŠNIK 2. a
Sonja STEPANOV 2. b
Nina ZAVEC, Olga BABŠEK, Klara V. PUŠNIK, Alenka MOHORIČ OPB – 2. ab
Alenka EMERŠIČ 3. a
Saša ŠULIGOJ/Katja RINC, Tamara SAGADIN OPB – 3. a
Alenka BRUMEN 3. c, JV – 1. c
Senjka JAZBEC 4. a
Klarica KRAJGAR 4. b
Lidija HORVAT OPB – 4. ab
Tina EMERŠIČ 4. c
Andreja EMERŠIČ 5. c
Klavdija MURKO OPB 1. – 5. c
Metka GUMILAR 5. a
Marjeta SUŠEC 5. b
Petra ŽUNKO OPB 5. ab
Ankica PIKULA TJA – 1. abc, 2. abc, 3.ac
Polona FAJT Zdravje in gibanje

OPB – oddelek podaljšanega bivanja
JV – jutranje varstvo