IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

PREDMET UČITELJ(ICA) RAZRED
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Likovni snovanje I Aleksandra VIDOVIČ 7.
Likovno snovanje II Aleksandra VIDOVIČ 8.
Sodobna priprava hrane Maja LUKMAN 7., 8., 9.
Likovno snovanje III Aleksandra VIDOVIČ 9.
Glasbena dela Liljana KROŠL 8.
Risanje v geometriji in tehniki Mateja OČKO 7., 8., 9.
Odkrivan preteklost svojega kraja Jana JERENEC 7. 8. 9.
Šport za sprostitev Sonja LIBER KAZIMIR 7.
Šport za zdravje Sonja LIBER KAZIMIR 9.
Glasbeni projekt Liljana KROŠL 9.
Urejanje besedil Nataša BRODNJAK 7.
Nemščina I Tomaž KLAJDARIČ 7.
Nemščina II Mateja KRAJNC 8.
 Nemščina III Tomaž KLAJDARIČ  9.
Obdelava gradiva LES Ivan KOJC 7., 8., 9.
   NEOBVEZNI  IZBIRNI  PREDMETI
Francoščina Tatjana GAŠPARIČ 7., 8., 9.
 Nemščina Mateja KRAJNC 4., 5., 6.
Tehnika Ivan KOJC 4., 5., 6.
Umetnost Liljana KROŠL 4., 5., 6.
Šport Polona FAJT 4., 5., 6.
 Računalništvo Nataša BRODNJAK  4., 5., 6.
 Angleščina Ankica PIKULA 1.


Izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko oziroma tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa obiskuje le enourni izbirni predmet tedensko.