PUBLIKACIJA – IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO – 2018 – 2019

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Prijavnice – izbirni predmeti 2018_2019

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
NOIP_2017_2018_II triada
NOIP_2017-7razred

 

 IZBRANI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

PREDMET UČITELJ(ICA) RAZRED
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Likovni snovanje I Aleksandra VIDOVIČ 7.
Likovno snovanje II Aleksandra VIDOVIČ 8.
Ansambelska igra Liljana KROŠL 7.
Izbrani šport – odbojka Sonja LIBER KAZIMIR 8.
Likovno snovanje III Aleksandra VIDOVIČ 9.
Glasbena dela Liljana KROŠL 8.
Multimedija Mojca Valenti 8.
Risanje v geometriji in tehniki Mateja OČKO 7., 8., 9.
Poskusi v kemiji Valerija KRIVEC 9.
Šport za zdravje Sonja LIBER KAZIMIR 9.
Glasbeni projekt Liljana KROŠL 9.
Računalniška omrežja Mojca VALENTI 9.
Nemščina I Tomaž KLAJDARIČ 7.
Nemščina II Tomaž KLAJDARIČ 8.
 Nemščina III Tomaž KLAJDARIČ  9.
   NEOBVEZNI  IZBIRNI  PREDMETI
Francoščina Tatjana GAŠPARIČ 7., 8., 9.
 Nemščina Deborah KRTALIĆ 4., 5., 6.
Tehnika Aleš SAKELŠEK 4., 5., 6.
 Računalništvo Mojca VALENTI  4., 5., 6.
 Angleščina Ankica PIKULA 1.


Izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko oziroma tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa obiskuje le enourni izbirni predmet tedensko.