STROKOVNI DELAVCI – predmetna stopnja

Ime in priimek

Poučuje

Razrednik

Gov. ura

dopoldan

Marjeta SUŠEC biologija, naravoslovje sreda, 3. ura
Aleksandra VIDOVIČ likovna umetnost, gospodinjstvo,
izb. pr.: likovno snovanje I, II,III
8. b sreda, 2. ura
Liljana KROŠL glasbena umetnost,
izb. pr.: ansambelska igra, glasbena dela, glasbeni projekt
9. a  četrtek, 4. ura
Sonja LENARČIČ slovenščina, izb. pr.: gledališki klub 9. b torek, 2. ura
Marija KOVAČIČ matematika, fizika  petek, 2. ura
Mateja OČKO matematika, tehnika in tehnologija
izb. pr.: risanje v geometriji in tehniki
http://oskidricevo-matematika.blogspot.si
petek, 5. ura
Jasna MEDVED slovenščina, knjižnična dejavnost, izb. pred.: šolsko novinarstvo 7. a četrtek, 1. ura
Jana JERENEC zgodovina, angleščina 7. b  petek, 3. ura
Tomaž KLAJDARIČ angleščina, nemščina, izb. pred.: nemščina 8. a ponedeljek, 3. ura
Deborah KRTALIĆ angleščina, nemščina, izb. pred.: nemščina 6. a sreda, 4. ura
Romana LEPOŠA geografija,  domovinska in državljanska kultura in etika torek, 3. ura
Petra ŽUNKO slovenščina, knjižnična dejavnost sreda, 4. ura
Sonja LIBER KAZIMIR šport,
izb. pr.:  šport za zdravje, šport za sprostitev,
izbrani šport
petek, 4. ura
Valerija KRIVEC kemija,
izb. pr.: poskusi v kemiji
sreda, 0. ura
Polona FAJT šport – zdrav življenjski slog po dogovoru
Mojca VALENTI računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
izb. pr.:  urejanje besedil, NIP Računalništvo, multimedija
Aleš SAKELŠEK matematika, tehnika in tehnologija
izb. pr
.: tehnika
ponedeljek, 3. ura