STROKOVNI DELAVCI – predmetna stopnja

Ime in priimek

Poučuje

Razrednik

Gov. ura

dopoldan

Marjeta SUŠEC biologija, naravoslovje, razredni pouk  5. b ponedeljek – 3. ura
Aleksandra VIDOVIČ likovna umetnost
OIP: likovno snovanje I, II,III
9. b sreda, 2. ura
Liljana KROŠL glasbena umetnost,
OIP:   glasbena dela, glasbeni projekt

NIP: Umetnost

 ponedeljek – 2. ura
Sonja LENARČIČ slovenščina 6. a ponedeljek – 2. ura
Marija KOVAČIČ matematika, fizika  torek – 4. ura
Mateja OČKO matematika, tehnika in tehnologija
izb. pr.: risanje v geometriji in tehniki
http://oskidricevo-matematika.blogspot.si
6. b petek – 4. ura
Jasna MEDVED slovenščina, knjižnična dejavnost 8. a četrtek, 1. ura
Jana JERENEC

zgodovina, angleščina

OIP: Odkrivam preteklost svojega kraja

8. b četrtek – 4. ura
Tomaž KLAJDARIČ

angleščina, nemščina,

OIP: nemščina I, II, III

9. a petek – 2. ura

Deborah KRTALIĆ

Mateja KRAJNC

angleščina, nemščina,

NIP: nemščina

7. a

torek – 3. ura

sreda – 3. ura

Romana LEPOŠA geografija,  domovinska in državljanska kultura in etika četrtek – 4. ura
Petra ŽUNKO  knjižnična dejavnost, OPB, Projekt OBJEM ponedeljek – 3. ura
Sonja LIBER KAZIMIR šport,
OIP:  šport za zdravje, šport za sprostitev,
izbrani šport
ponedeljek – 3. ura
Valerija KRIVEC kemija, naravoslovje četrtek – 0. ura
Polona FAJT

šport,  zdravje in gibanje

NIP: šport

ponedeljek – 4. ura
Mojca VALENTI računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
OIP:  računalniška omrežja,  NIP: Računalništvo
četrtek – 4. ura
Ivan KOJC tehnika in tehnologija
NIP.: tehnika
sreda – 2. ura