STROKOVNI DELAVCI – predmetna stopnja

Ime in priimek

Poučuje

Razrednik

Gov. ura

dopoldan

Marjeta SUŠEC biologija, naravoslovje, razredni pouk  5. b
Aleksandra VIDOVIČ likovna umetnost
OIP: likovno snovanje I, II,III
7. b
Liljana KROŠL glasbena umetnost,
OIP:   glasbena dela, glasbeni projekt, ansambelska igra

NIP: Umetnost

Sonja LENARČIČ

slovenščina,

OIP: Gledališki klub

8. a
Nataša BRODNJAK

matematika, fizika

OIP.: multimedija, računalništvo 2. VIO

Mateja OČKO matematika, tehnika in tehnologija
http://oskidricevo-matematika.blogspot.si
8. b
Jasna MEDVED slovenščina, knjižnična dejavnost 6. a
Jana JERENEC zgodovina, angleščina 6. b
Tomaž KLAJDARIČ

angleščina, nemščina,

OIP: nemščina I, II

7. a
Mateja KRAJNC

angleščina, nemščina,

OIP: nemščina III.

NIP: nemščina 2. VIO

9. a
Tamara SAGADIN geografija,  OPB
Petra ŽUNKO  knjižnična dejavnost, OPB, Projekt OBJEM
Sonja LIBER KAZIMIR šport,
OIP:  Izbrani šport ODBOJKA, šport za sprostitev,
Valerija KRIVEC kemija, naravoslovje
Polona FAJT

šport,  zdravje in gibanje

NIP: šport

Mojca VALENTI računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Olga BABŠEK

tehnika in tehnologija

OIP: Risanje v geometriji in tehniki
NIP
: tehnika