ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolanje in celovit razvoj otrok na intelektualnem, čustvenem in socialnem področju spremljajo delavke šolske svetovalne službe. V sodelovanju s starši, učitelji in vodstvom šole želijo ustvarjati takšne pogoje, v katerih se bodo otroci čimbolje razvijali in uresničevali svoje sposobnosti.

Šolska svetovalna služba se z učitelji, mentorji, starši in drugimi strokovnjaki ne srečuje samo v težavnih situacijah, ampak aktivno sodeluje pri uresničevanju ciljev sodobne šole.

Svetovalne delavke delujejo na različnih področjih pomoči in razvojno – preventivnih dejavnosti.