Seznami gradiv za šolsko leto 2021/2022

KIDRIČEVO

Seznam_učbenikov

Seznam_delovnih_zvezkov

Seznam_potrebščin

LOVRENC 

Seznam_učbenikov

Seznam_delovnih_zvezkov

Seznam_potrebščin