Osnovna šola Kidričevo
Kajuhova 10, 2325 Kidričevo
tel.: 02 799 06 30
faks: 02 799 06 31
e-naslov: os.kidricevo@guest.arnes.si
spletna stran: www.os-kidricevo.si
DŠ: SI60809051
Matična številka: 5087066-000
TrR: 01245-6030655394
Ravnateljica: Alenka Kutnjak
Pomočnica ravnateljice: Ankica Pikula
Poslovna sekretarka: Ljudmila Mlakar 

Podružnica OŠ Lovrenc na Dravskem polju
Lovrenc na Dravskem polju 8a
2324 Lovrenc na Dravskem polju
tel.: 02 790 11 61

 

PE Vrtec Kidričevo
Kajuhova 10 a
2325 Kidričevo
tel.: 02 799 0130