PODALJŠANO BIVANJE

Kidričevo Lovrenc
1. razred Alenka MOHORIČ
Irena ŠKRABL
1., 2., 3. razred Kaja MEDVED
2. razred Nina ZAVEC  4., 5. razred Kaja MEDVED in ostale učiteljice
3. razred Tina EMERŠIČ

4. razred

5. razred

Petra ŽUNKO, Lidija HORVAT

Klavdija MURKO


Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Prične se takoj po končanem pouku.
Učenci so v podaljšanem bivanju najmanj do 14.30. Varovanje učencev je zagotovljeno do 16.00 ure.

Redni odhod iz podaljšanega bivanja je zaradi narave dela mogoč samo ob 14.30, 15.30 in 16. uri.

JUTRANJE VARSTVO

Kidričevo Lovrenc
1. razred Klara V. PUŠNIK
Sonja STEPANOV
1. razred Alenka BRUMEN
Matejka ŠOŠTAR

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda devetletne osnovne šole.
Organizirano je od 6.00 do 8.00 ure.