PODALJŠANO BIVANJE

Kidričevo Lovrenc
1. razred Irena TRAVNIKAR
Irena ŠKRABL
1., 2., 3. razred Tamara MLAKAR
2. razred Maja KOVAČ  4., 5. razred Tamara MLAKAR
3. razred Klavdija MURKO

4. razred

5. razred

Nataša BRODNJAK

Tina EMERŠIČ


Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Prične se takoj po končanem pouku.
Učenci so vo podaljšanem bivanju najmanj do 14.30. Varovanje učencev ja zagotovljeno do 16.00 ure.

Redni odhod iz podaljšanega bivanja je zaradi narave dela mogoč samo ob 14.30, 15.30 in 16. uri.

JUTRANJE VARSTVO

Kidričevo Lovrenc
1. razred Klarica KRAJGAR
Sonja STEPANOV
1. razred Alenka BRUMEN
Matejka ŠOŠTAR

Jutranje varstvo je namenjeno otrokom 1. razreda devetletne osnovne šole.
Organizirano je od 6.00 do 8.00 ure.