PODALJŠANO BIVANJE 2023/2024

Kidričevo   Lovrenc
1. razred Saša ŠULIGOJ 1., 2., 3. razred Teja PINTARIČ
2. razred Urška ROBIČ  4., 5. razred Teja PINTARIČ in ostale učiteljice
3. razred

Anna GUMZEJ,

Kaja MEDVED

 

4. razred

5. razred

 

Klavdija MURKO

Olga BABŠEK, Tamara SAGADIN, Marjeta SUŠEC


Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Prične se takoj po končanem pouku.
Učenci so v podaljšanem bivanju najmanj do 14.30. Varovanje učencev je zagotovljeno do 16.00 ure.

Redni odhod iz podaljšanega bivanja je zaradi narave dela mogoč samo ob 14.30, 15.30 in 16. uri.

JUTRANJE VARSTVO

Kidričevo   Lovrenc
1. razred Saša GALUN ZAKELŠEK   1. razred Alenka BRUMEN
Matejka ŠOŠTAR

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda devetletne osnovne šole.
Organizirano je od 6.00 do 8.00 ure.