PODALJŠANO BIVANJE

Kidričevo Lovrenc
1. razred Irena TRAVNIKAR
Irena ŠKRABL
1., 2., 3. razred Klavdija MURKO
2. razred Alenka MOHORIČ  4., 5. razred Klavdija MURKO in ostale učiteljice
3. razred Tina EMERŠIČ

4. razred

5. razred

Petra ŽUNKO, Maja LUKMAN

Lidija HORVAT, Maja LUKMAN


Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Prične se takoj po končanem pouku.
Učenci so v podaljšanem bivanju najmanj do 14.30. Varovanje učencev ja zagotovljeno do 16.00 ure.

Redni odhod iz podaljšanega bivanja je zaradi narave dela mogoč samo ob 14.30, 15.30 in 16. uri.

JUTRANJE VARSTVO

Kidričevo Lovrenc
1. razred Klarica KRAJGAR
Sonja STEPANOV
1. razred Alenka BRUMEN
Matejka ŠOŠTAR

Jutranje varstvo je namenjeno otrokom 1. razreda devetletne osnovne šole.
Organizirano je od 6.00 do 8.00 ure, med 6.00 in 6.30 je JV organizirano v oddelku vrtca.