PODALJŠANO BIVANJE

Kidričevo   Lovrenc
1. razred Saša ŠULIGOJ 1., 2., 3. razred Kaja MEDVED
2. razred Maja KOVAČ  4., 5. razred Kaja MEDVED in ostale učiteljice
3. razred

Tamara LEP

Tamara SAGADIN

 

4. razred

 

5. razred

Petra ŽUNKO

Teja PINTARIČ

Lidija HORVAT


Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Prične se takoj po končanem pouku.
Učenci so v podaljšanem bivanju najmanj do 14.30. Varovanje učencev je zagotovljeno do 16.00 ure.

Redni odhod iz podaljšanega bivanja je zaradi narave dela mogoč samo ob 14.30, 15.30 in 16. uri.

JUTRANJE VARSTVO

Kidričevo   Lovrenc
1. razred Saša GALUN ZAKELŠEK   1. razred Alenka BRUMEN
Matejka ŠOŠTAR

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda devetletne osnovne šole.
Organizirano je od 6.00 do 8.00 ure.