NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – KOLEDAR

2. 9. 2019
ponedeljek
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi  tretjega predmeta,  iz katerega  bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ
29. 11. 2019
petek
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih  9. in 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
5. 5. 2020
torek
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
7. 5. 2020
četrtek
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
11. 5. 2020
ponedeljek
NPZ  iz  tretjega predmeta – šport za 9. razred
NPZ  iz  angleščine za 6. razred
1. 6. 2020
ponedeljek
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
1. 6. do 3. 6. 2020
ponedeljek do sreda
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve  ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
8. 6. 2020
torek
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
8. do 10. 6. 2020
ponedeljek do sreda
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
15. 6. 2020
petek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda
24. 6. 2020
petek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda

 Izvedba nacionalnega preverjanja znanja je obvezna za učence 6. in 9. razreda.