NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – KOLEDAR

1. 9. 2017
petek
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi  tretjega predmeta,  iz katerega  bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ
30. 11. 2017
četrtek
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih  9. in 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
4. 5. 2018
petek
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
7. 5. 2018
ponedeljek
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. 5. 2018
sreda
NPZ  iz  tretjega predmeta za 9. razred
NPZ  iz  angleščine za 6. razred
29. 5. 2018
torek
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve  ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
30. 5. do 31. 5. 2018
sreda, četrtek
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve  ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
5. 6. 2018
torek

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

6. do 7. 6. 2018
sreda in četrtek
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
15. 6. 2018
petek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda
22. 6. 2018
petek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda

 Izvedba nacionalnega preverjanja znanja je obvezna za učence 6. in 9. razreda.