NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – KOLEDAR

1. 9. 2022
četrtek
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi  tretjega predmeta,  iz katerega  bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ
30. 11. 2022
sreda
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih  9. in 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
4. 5. 2023
četrtek
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
8. 5. 2023
ponedeljek
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2023
sreda
NPZ  iz  tretjega predmeta – angleščina za 9. razred
NPZ  iz  angleščine za 6. razred
1. 6. 2023
četrtek
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
1. 6. do 6. 6. 2023
četrtek do torek
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve  ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
7. 6. 2023
sreda
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
7. do 12. 6. 2023
sreda do ponedeljek
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
15. 6. 2023
četrtek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda
23. 6. 2023
petek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda

 Izvedba nacionalnega preverjanja znanja je obvezna za učence 6. in 9. razreda.