FOTOGALERIJA –  2019/2020

Skupna fotogalerija (OŠ Kidričevo) – 1. del

Skupna fotogalerija (OŠ Kidričevo) – 2. del

Skupna fotogalerija (OŠ Lovrenc)

 

 

FOTOGALERIJA –  2018/2019

Skupna fotogalerija (OŠ Kidričevo) – 1. del

Skupna fotogalerija (OŠ Kidričevo) – 2. del

 

 

FOTOGALERIJA –  2017/2018

Skupna fotogalerija (OŠ Kidričevo) – 1. del

Skupna fotogalerija (OŠ Kidričevo) – 2. del

Skupna fotogalerija (OŠ Lovrenc)