OBRAZCI IN DOKUMENTI

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju

Pravila šolskega reda OŠ Kidričevo

hišni_red.pdf

hišni_red_v_sportni_dvorani.pdf

obrazci_prilagajanje_šolskih_obveznosti.pdf

pravila_šolskega_reda.pdf

pravila_o_prilagajanju_šolskih_obveznosti.pdf

Pravila šolske prehrane OŠ Kidričevo

prijava_na_šolsko_prehrano.pdf

subvencionirana_solska_prehrana.pdf

Vloga za subvencioniranje šole v naravi