ŠOLSKI PREVOZI 2018/2019 – OŠ Kidričevo

ZJUTRAJ POPOLDAN
1. VOŽNJA – 6.50 1. VOŽNJA – 13.35
Kungota – Mlakar 6.50 Šola 13.35
Kungota – nadvoz 6.51 Apače krožišče 13.38
Njiverce – vas 6.55 Apače Capri 13.39
Njiverce –  čez železnico 6.56 Apače Kopušar 13.40
Apače krožišče 7.00 Lovrenc kapela 13.46
Apače Capri 7.03 Lovrenc vas 13.48
Apače Kopušar 7.04 Šola 13.55
Lovrenc – kapela 7.10
Lovrenc – postaja 7.13  2. VOŽNJA – 14.00
Župečja vas 7.17  Šola 14.00
Pleterje 7.20  Apače krožišče 14.03 
Strnišče 7.25  Apače Capri 14.06 
Šola 7.30  Apače Kopušar  14.07
Lovrenc kapela 14.13
2. VOŽNJA – 7.30 Lovrenc vas 14.15
Šola 7.30 Župečja vas 14.19
Kungota – Mlakar 7.35 Strnišče 14.23
Kungota – nadvoz 7.36 Šola 14.30
Njiverce – vas 7.40
Njiverce – čez železnico 7.42 3. VOŽNJA – 15.00
Apače – krožišče 7.45  Šola  15.00
Apače Capri 7.48  Kungota – Mlakar  15.05
Apače Kopušar 7.49  Kungota – nadvoz  15.06
Lovrenc kapela 7.50 Njiverce – vas  15.10
Lovrenc postaja 7.53 Njiverce – čez železnico 15.12
Župečja vas 7.57 Apače krožišče 15.15
 Pleterje 9.00 Apače Capri 15.18
 Strnišče  8.05 Apače Kopušar 15.19
 Šola  8.10 Lovrenc kapela 15.20
Lovrenc vas 15.22
Župečja vas 15.25
Pleterje 15.28
Strnišče 15.30