Ime in sedež šole: Osnovna šola Kidričevo,
Kajuhova ulica 10,
2325 Kidričevo
Telefon: 02 / 799 06 30
Faks: 02 / 799 06 31
Spletna stran: www.os-kidricevo.si
Elektronski naslov: os.kidricevo@guest.arnes.si
Transakcijski račun: 01245-6030655394;
Davčna številka: SI 60809051
Matična številka: 5087066-000
 Funkcija Elektronski naslov Telefon
Ravnateljica: Alenka Kutnjak
alenka.kutnjak@guest.arnes.si
02 / 799 06 32
Pomočnica ravnateljice: Ankica Pikula
ankica.pikula@os-kidricevo.si
02 / 799 06 37
Pedagoginja: Suzana Strelec
suzana.strelec@guest.arnes.si
02 / 799 06 36
Psihologinja: Sanja METLIČAR STERNAD
sanja.metlicar@os-kidricevo.si 
Mobilni specialni pedagoginji: Nataša Zavec
natasa.erman@googlemail.com
Marija Zelenko
marija.zelenko@guest.arnes.si
02 / 799 06 47
Računovodkinji: Marija Vindiš
marija.vindis@guest.arnes.si
Aleksandra Vindiš
aleksandra.vindis@os-kidricevo.si

02 / 799 06 34

02 / 799 01 30

Poslovna sekretarka: Ljudmila Mlakar
ljudmila.mlakar@guest.arnes.si
02 / 799 06 30
Koordinatorka podružnice: Alenka Brumen
alenka.brumen1@guest.arnes.si
02 / 790 11 61
Šolska skupnost: Klavdija Murko
klavdija.murko@guest.arnes.si
Mladinski tisk: Marjeta Sušec
marjeta.susec@guest.arnes.si
Zbornica: 02 / 799 06 44
Kabinet – razredna stopnja: 02 / 799 06 45
Šolski knjižničarki: Jasna Medved
jasna.medved@os-kidricevo.si
Petra Žunko
petra.zunko@guest.arnes.si
02 / 799 06 41
Vodja šolske kuhinje: Majda Leskovar
majda.leskovar@guest.arnes.si
02 / 799 06 50
Podružnična šola:  telefon: 02 / 790 11 61
 faks:   02 / 790 11 60