KONCEPT DELA Z NADARJENIMI UČENCI

Kot je zapisano v Konceptu odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, je z odkrivanjem potencialno nadarjenih učencev treba pričeti čim prej. Zato na šoli opazujemo znake nadarjenosti pri učencih od prvega razreda dalje in jih v skladu s Konceptom identificiramo v 4. razredu.

 Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

1. STOPNJA JE EVIDENTIRANJE UČENCEV, KI SO POTENCIALNO NADARJENI.
Učence, ki kažejo znake nadarjenosti spremljamo od vpisa v šolo  pri vseh V-I dejavnostih Evidentiranje učencev  poteka na osnovi različnih kriterijev

2. STOPNJA JE IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV.
Zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

  • oceno učiteljev – učitelji izpolnijo ocenjevalne lestvice za 10 področij nadarjenosti učenca in sicer za : splošno intelektualno, ustvarjalno, voditeljsko, telesno-gibalno, tehnično ter umetniško področje.
  • test sposobnosti in
  • test ustvarjalnosti.

Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti psiholog. Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat. Ugotovitev o nadarjenosti učenca se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora.

3. STOPNJA JE DELO Z  NADARJENIMI  UČENCI,  ki  poteka pri rednem pouku v  okviru notranje diferenciacije in obogatitvenega programa šole: interesne dejavnosti,  druženja nadarjenih, strokovne ekskurzije in vse  druge sodobne oblike dela z nadarjenimi na šoli.