PREGLED ŠTEVILČNEGA STANJA UČENCEV Z RAZREDNIKI PO ODDELKIH

ŠOLSKO LETO 2020/2021

ODDELEK MATIČNA
UČILNICA
RAZREDNIK, NAMESTNIK RAZREDNIKA
SKUPAJ
1. a 17 Klara VINDIŠ PUŠNIK, Alenka MOHORIČ 19
1. b 18 Sonja STEPANOV,  Irena ŠKRABL 20
1. c L 5 Urška ŠKERGET 7
 SKUPAJ 46
2. a 14 Alenka EMERŠIČ 24
2. c L 3 Alenka BRUMEN 9
SKUPAJ 33
3. a 16 Milena LEVIČNIK 16
3. b 15 Maja LUKMAN 15
3. c L 2 Matejka ŠOŠTAR 15
SKUPAJ 46
SKUPAJ 1. – 3. 125
ODDELEK RAZREDNIK SKUPAJ
4. a 12 Klarica KRAJGAR 17
4. b 13 Senjka JAZBEC 17
4. c L2 Andreja Emeršič  7
SKUPAJ 41
5. a 10 Metka Gumilar 14
5. b 9 Marjeta SUŠEC 16
5. c L1  Andreja EMERŠIČ  7
 SKUPAJ  37
6. a 6 Tomaž KLAJDARIČ 20
6. b lik Aleksandra VIDOVIČ 20
SKUPAJ 40
SKUPAJ 4. – 6. 118
ODDELEK RAZREDNIK SKUPAJ
7. a 7 Sonja LENARČIČ 25
7. b 3 Mateja OČKO 26
SKUPAJ 51
8. a D2 Mateja KRAJNC 26
SKUPAJ 26
9. a 4 Jasna MEDVED 20
9. b 5 Jana JERENEC 18
SKUPAJ 38
SKUPAJ 7. – 9. 115
SKUPAJ 1. – 9. 358