V soboto, 12. 10. 2019, sva se jaz in Nea Zajc, učenki devetega razreda, odpravili na Ptuj na Mihčev festival. Zbrali smo se v Narodnem domu ob deseti uri.

      Začeli smo tako, da nam je gospod Bedrač prebral nekaj svojih del, ki vsebujejo razne številke. Slišali smo nekaj otroških pesmi in nekaj pesmi za odrasle. Nato smo dobili nalogo, da sami napišemo neko pesem, ki bo vsebovala števila, npr.: izštevanko ali pa samo pesem. Nato smo jih vsi naglas prebrali in ugotovili, kako različen okus pisanja imamo.

 Naša naslednja naloga je bila delo v skupini. Razdelili smo se v šest skupin po štiri in dobili vsak drugačno nalogo. Morali smo napisati zgodbo, ki je vsebovala Mihca, sovražnika matematike. Da pa stvar ni bila tako preprosta, je vsaka skupina dvakrat morala vreči kocko, iz dobljenih števil smo potem dobili še naslednjo osebo. Napisali smo spise in jih zopet naglas prebrali. Večina se nas je lotila dela tako, da druga oseba prepriča Mihca v to, da je matematika dobra. Sledila je malica. Po malici smo se spet v enakih skupinah igrali z novo nalogo. Vsak je dobil štiri lističe, ki so bili različne barve. Na enega smo morali napisati tri majhne prostore, na drugega tri predmete, na tretjega tri osebe in na četrtega tri naključna števila. Potem smo se v skupini odločili za eno stvar z vsakega lističa. Napisati smo morali radijsko igro. Morali bi jih posneti, a za to ni bili časa. Spet smo vsa dela prebrali naglas.

       V soboto se nas je zbralo 26 učencev iz različnih šol od drugega do devetega razreda. Mihčeva delavnica po mojem mnenju ni bila prirejena samo zato, da smo pač nekaj napisali, ampak je namenjena tudi navezovanju stikov, za delo v skupini in upoštevanje drugih mnenj.

 V imenu obeh učenk bi se zahvalila gospodu Bedraču, da nam je s svojimi pesmimi razširil obzorje in nam daj nove ideje za nadaljnje pisanje.

  Živa Gabrovec, 9. b