NARAVOSLOVNI DAN: 6. – 9. R. ČETRTEK, 23. 4.

 

Spoštovani učenci in učenke od 6. do 9. razreda!

V četrtek, 23. 4. 2020, bo naravoslovni dan. Dan prej, 22. aprila, je dan Zemlje, zato boste vsi dan pričeli z ogledom filma, ki osvešča glede varovanja okolja na Zemlji.

Potem boste sledili navodilom po razredih. Izdelke pošljete učiteljicam, ki so zadolžene za vaš razred.

 

Razred Učiteljice
6. a, 6. b     Kaja Medved          kaja.medved92@gmail.com
7. a Petra Žunko           petra.zunko@guest.arnes.si
8. a, 8. b Klavdija Murko      klavdija.murko@gmail.com
9. a, 9. b    Lidija Horvat          lidija.horvat@guest.arnes.si

 

Vsi vaši izdelki bodo objavljeni na spletni strani šole.