(fotoutrinki)

Na naši šoli učenci že vrsto let obiskujejo izbirni predmet Gledališki klub in ob koncu šolskega leta predstavijo znanje igre na odru pred domačim občinstvom. Tako ta predmet združuje recepcijske, ustvarjalne in razlagalno-raziskovalne dejavnosti mladostnikov.

Učenci uživajo in se v prvi vrsti znebijo strahu pred nastopanjem. Tudi v letošnjem šolskem letu smo s posameznimi učenci od 7. do 9. razreda izbrali besedilo o moderni Rdeči kapici in jo priredili kot dramsko-plesno predstavo z naslovom Moderna Rdeča kapica s plesom. Premierno smo jo uprizorili 25. 5. 2017 ob zaključku Bralne značke najprej učencem od 1. do 5. razreda, v drugem delu od 6. do 9. razreda. Z nastopom so prepričali najmlajše in tudi malce starejše ter poželi bučen aplavz. Ta mladim gledališčnikom pomeni največ.

Uspelo jim je in iz vsega srca jim še enkrat čestitam.

Mentorica: Sonja Lenarčič

VIDEO- Moderna Rdeča kapica s plesom