BONTON V Š… je nastal po idejni zasnovi učencev izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE 3.

Bonton v š… povzema pravila šolskega reda, ki skrbijo za dobro počutje vseh na naši šoli.

                  

KAJA MURŠEC

EVA ŽUNKOVIČ

NIA KRAJNC

PIA ODER

TINA AUBELJ