GREEN LAKE FESTIVAL

 Letošnji razpis Turizmu pomaga lastna glava je predvidel pripravo festivala v lokalnem okolju. V ta namen so učenci turističnega krožka pripravili turistični produkt z naslovom Green lake festival ter s sloganom Z Grinkom na zeleno zabavo. Osnovna ideja turističnega festivala je temeljila na zdravem življenjskem slogu, ki vključuje gibanje, šport v naravi, zdravo lokalno prehrano in ozaveščanje o pomenu trajnostnega razvoja. Odlična lokacija za izvedbo teh aktivnosti se kaže v novem športno-rekreacijskem centru Green lake, ki so ga učenci izbrali za izvedbo festivala. V mesecu januarju nas je v ta namen na šoli obiskala tudi ga. Sara Kaučič, vodja športno-rekreacijskega centra Green lake, s katero smo skupaj iskali ideje o vsebinski in tehnični izvedbi festivala. Idejo festivala spremlja podoba Grinka kot domišljijskega lika, ki so ga učenci ustvarili skupaj z legendo za promocijo festivala in turističnimi spominki. Pripravili so tudi podroben vsebinski, trženjski in finančni načrt za izvedbo festivala. Turistične tržnice, ki so vsako leto potekale v Mercatorjevih centrih so bile letos zaradi razglašene epidemije odpovedane. Želimo si, da bi  prihodnjem šolskem letu lahko učenci svoje turistične ideje in znanje pokazali tudi na tržnicah kot promotorji lastnih produktov ter turizma v lokalnem okolju.

 

Mentorici: Klavdija Murko in Aleksandra Vidovič

TURISTIČNA NALOGA