NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA

Matična in podružnična šola sta bili od 8. 9. do 13. 10. 2019 vključeni v projekt »Nacionalni mesec skupnega branja«, katerega častni pokrovitelj je bil tudi predsednik države Borut Pahor. Geslo projekta se je glasilo »Beremo skupaj«. Namen projekta je spodbujanje branja in bralne kulture ter pismenosti na nacionalni ravni. Tako so številne šole, knjižnice in društva organizirale različne dejavnosti, povezane z branjem oz. s knjigo.

Nacionalni mesec skupnega branja smo na matični šoli obeležili z različnimi dejavnostmi po razredih. Nekateri oddelki so vsak dan prvo šolsko uro namenili 10-minutnemu tihemu branju poljubnih knjig, branju v jutranjem krogu, branju bralnih kartic itd.  Učenci predmetne stopnje pa so od doma prinesli kopalne brisače ter tako brali na travnatih površinah pred šolo, kar smo poimenovali bralna plaža. Učenci so bili nad malo drugačno uro slovenščine navdušeni.

Prav tako pa so bili aktivni tudi na podružnični šoli Lovrenc. Skupaj so brali slikanico Pod medvedom dežnikom, in sicer tako, da je vsak prebral en del. Letos pa so moči združili prvošolci in tretješolci ter v parih brali slikopise. 10. 10. so pripravili »Noč branja«. V popoldanskem in večernem času so potekale številne aktivnosti, pred spanjem pa so učenci brali po razredih.

Z bralnimi aktivnostmi bomo nadaljevali skozi celo šolsko leto. V naslednjem mesecu nas čaka branje pod novoletno jelko. Učenci pa bodo tudi letos vključeni v številne projekte in akcije, ki spodbujajo branje otrok, in imeli možnost osvojiti več bralnih priznanj.

Jasna Medved

VTISI UČENCEV PODRUŽNIČNE ŠOLE

Brali smo skupaj

Ko sem bral skupaj s prvošolcem Matevžem, sem zelo užival, ker je Matevžu to bilo všeč. Jaz sem bral besedilo, Matevž pa sličice. Želim si, da bi še večkrat skupaj brali.

Leon, 3. c

Brali smo s prvošolci

Ko smo prvič šli brat prvošolcem, sem bila malo prestrašena, da bo kaj narobe. Ko smo zaključili, pa sem bila zelo zadovoljna s svojim branjem.

Ko sem skupaj s prvošolko Ilono brala slikopise, sem se počutila zelo odlično, ker je Ilona že znala brati.

Tia, 3. c

Skupno branje s prvošolci

Ko smo brali prvošolcem, mi je bilo super. Najbolj všeč pa mi je bilo, ko smo brali Pod medvedovim dežnikom. Ob tem sem se počutila dobro, čeprav sem pred tem imela tremo. Ampak sem na koncu videla, da to ni nič hudega.

Stella, 3. c

 Branje s prvošolci

Ko smo se pripravljali na branje, me je bilo malo strah, kako bo to potekalo. Namreč prvošolcem smo brali prvič, da bi jim pokazali, kako dobro že znamo brati, in jih kaj novega naučili. Brali smo pravljico Pod medvedovim dežnikom.

Ko smo brali drugič, nas ni bilo nič več sram in strah. Med branjem sem se počutila zelo mirno, ker so nas prvošolci poslušali.

Julija, 3. c

Brali smo s prvošolci

Ko sem brala slikopis s prvošolko, sem bila vesela, ker mi je bilo skupno branje zabavno in ker rada berem. Brali sva slikopis iz knjige V vrtcu. Na koncu smo tretješolci v krogu skupaj s prvošolci brali slikopise tudi učiteljici. Z mano je brala Iva. Ona je brala sličice, jaz pa besedilo. Ta dan je bil poseben.

Antea, 3. c

Zbrala: Katja Rinc

(FOTOUTRINKI – KIDRIČEVO)

(FOTOUTRINKI – LOVRENC)