OBVESTILO

PLAČEVANJE PREKO SEPA DIREKTNIH OBREMENITEV (TRAJNIKOV)

Obveščamo vas, da smo 9. 1. 2013 pričeli izvajati plačevanje z direktno obremenitvijo po pravilih SEPA (SDD). Do sedaj ste lahko to urejali na banki.

Od tega dne veljajo vsi členi iz splošnih pogojev bank, ki se nanašajo na SDD. Ne glede na širša pravila v shemi SDD, bomo še naprej izvajali direktne obremenitve na predvidene dneve, to je 18. v mesecu.

V skladu s pravili sheme SDD morate vse vzpostavitve, spremembe ter ukinitve vašega soglasja za direktno obremenitev urejati izključno v OŠ Kidričevo in ne več pri vaši banki. Izjave o plačevanju SDD so na voljo pri vzgojiteljicah in učiteljicah.

Na vsa morebitna vprašanja glede višine zneskov za direktno obremenitev SDD ali druga vprašanja v zvezi z izvršitvijo posamezne SDD vam bomo odgovorili po telefonu na tel. št. 02 7990130.

Ravnateljica Alenka Kutnjak