VOZNI REDI ŠOLSKIH AVTOBUSOV IN REDNIH AVTOBUSNIH LINIJ

 

 ŠOLA KIDRIČEVO

SMER V ŠOLO DOMOV
Apače križišče 7.00, 7.42 13.35, 14.00, 15.00, 15.49, 15.50
Apače 7.03, 7.40 13.35, 14.00, 15.00, 15.49, 15.50
Lovrenc na Dr. p. 7.07, 7.36 13.35, 14.00, 15.00, 15.49, 15.50
Pleterje 7.09 14.00, 15.00
Župečja vas 7.13 15.00
Strnišče 7.17 15.00
Njiverce 7.35 15.00
Kungota* 7.07, 7.30 13.27, 14.33, 15.00

* Učenci iz smeri Kungota koristijo redne avtobusne linije

Redna linija (postanek na šolski avtobusni postaji).
Redna linija (postanek na krajevni avtobusni postaji).

PODRUŽNICA LOVRENC

SMER V ŠOLO DOMOV
Pleterje 7.59 14.10
Župečja vas 8.02 14.10
Apače 7.00 13.11*, 14.42*, 15.32*

* Učenci iz Apač ob povratku domov koristijo redne avtobusne linije, ki so hkrati šolske linije.