»RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENC V PODPORO UČENJU IN ŽIVLJENJU«

Naročnik: MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Financira Evropska unija iz NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Vodja konzorcija: OSNOVNA ŠOLA HAJDINA

Razvojni partnerji: OŠ HAJDINA, OŠ PODLEHNIK, OŠ JURŠINCI, GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA

Koordinacijski partner: ZRS BISTRA PTUJ

Evalvacijska partnerja: Fakulteta za naravoslovje in matematiko Mb, Filozofska fakulteta Mb

Zunanji partnerji: A1 Slovenija, Intera, Inovatio

Sodelujoči VIZ: OŠ Hajdina, OŠ Podlehnik, OŠ Juršinci, Gimnazija Murska Sobota, OŠ Breg Ptuj, OŠ Cirkovce, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Markovci, OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, OŠ Olge Meglič Ptuj, OŠ Mladika Ptuj, OŠ Ljudski vrt Ptuj, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, OŠ Griže, OŠ Pohorskega odreda Sl. Bistrica, OŠ Loče, OŠ Ob Dravinji, OŠ Kidričevo, OŠ Videm, OŠ Žetale, OŠ Cirkulane-Zavrč.

Člani razvojnega tima v OŠ KIDRIČEVO: Alenka Kutnjak, Nataša Brodnjak, Mateja Očko, Jana Jerenec, Olga Babšek

Povezava na spletno stran projekta: https://www.i-sola.si/

Trajanje projekta: 11. november 2023 – 30. junij 2026

Cilji projekta:

  • Preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij celovitega razvoja digitalnih kompetenc.
  • Usposabljanja in izobraževanja ter vzpostavitev podpornega  spletnega okolja za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ.
  • Izdelava učnih scenarijev, priprava interaktivnih učnih načrtov ter objava ostalih digitalnih gradiv ter primerov dobre rabe.
  • Prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu.
  • Vzpostavitev učečih se skupnosti, prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti.
  • Priprava Digitalne strategije šole ter Kataloga kompetenc.