Učenci 7., 8. in 9. razreda so pri urah likovne umetnosti ter likovnega snovanja ustvarjali na temo Sončnice. Navdih so poiskali na šolskem vrtičku pred šolo, motiva pa so se lotili v različnih likovnih tehnikah. V šolski avli smo pripravili razstavo nastalih likovnih del.

Mentorica: Aleksandra Vidovič