Program_dela_v_šolskem_letu_2023_2024

Mladi podjetnik

Spoznavanje lokalnih podjetij

Končno poročilo dela  letu 2023/2024