Sreda, 4. 10. 2023, je bil za vseh 48 prvošolcev iz OŠ Kidričevo in podružnice Lovrenc prav poseben dan, saj so bili sprejeti v šolsko skupnost OŠ Kidričevo. 

Učence prvih razredov je v uvodu pozdravil otroški pevski zbor, ki je zapel pesem V dolini tihi. V nadaljevanju so jim učenke 8. razreda predstavile kratko zgodbo Primoža Suhodolčana Zakaj se je medved naučil brati in jim na malo drugačen način povedale, zakaj je sploh pomembno hoditi v šolo. Učenci so bili nad predstavo zelo navdušeni.

Naše prvošolčke je pozdravila in nagovorila tudi pomočnica ravnateljice ga. Ankica Pikula.

V šoli ne pridobivamo samo znanja, ampak tudi nove spretnosti, veščine in seveda prijateljstva, in zato je otroški pevski zbor v nadaljevanju zapel pesem z naslovom Prijatelj. Na šoli imamo veliko talentov, med njimi je tudi tretješolec Leo Ogrizek, ki jim je zaigral na kitaro in zapel svojo pesem. Ker pa naši prvošolčki že en mesec pridno obiskujejo šolo, so tudi oni pokazali, kaj so se že naučili. Učenci podružnične šole so se nam predstavili z deklamacijo pesmi Pedenjped, učenci matične šole pa so nam zapeli pesem Gradim prijateljstvo.

Sledila je slavnostna zaobljuba, s katero so naši prvošolčki obljubili, da se bodo pridno učili in delali domače naloge, da bodo upoštevali napotke staršev in učiteljev, da si bodo pomagali med seboj in da bodo spoštovali šolska pravila. V spomin so dobili knjižico, ki potrjuje, da so postali člani šolske skupnosti, ter pisano listje, na katerih je bilo zapisano njihovo ime.

Na koncu jih je čakalo tudi sladko presenečenje, in sicer torta.

Jasna Vinkler

Fotoutrinki