TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN DVIG EKOZASTAVE

Naša šola je že vrsto let vključena v aktivnosti projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Dan slovenske hrane obeležujemo 16. 11. Letos je poudarek na pomenu tal in njihovi vlogi pri pridelovanju kakovostne hrane. Prav na dan slovenske hrane smo imeli učenci matične in podružnične šole tehniški dan, ki je bil obarvan s številnimi dejavnostmi.

Poleg tega, da smo v šoli zaužili tradicionalni slovenski zajtrk, smo se seznanili še z raznovrstnimi temami, povezanimi z zdravo prehrano, ter s pravili bontona v šolski jedilnici. Prav tako smo spregovorili tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovem ločevanju, o podnebnih spremembah, tleh v okolju ter brali literaturo z ekološko tematiko. Izdelali smo plakate, literarno in likovno poustvarjali, pripravili zabojnike za papir, plastiko in ostale odpadke ter v avli razstavili izdelke. Delček časa smo namenili tudi gibanju, ki smo ga poimenovali minutke za zdravje.

To pa še ni vse. Naša šola si je z dveletnim trudom in skupnim delom prislužila mednarodni okoljski znak zeleno zastavo in s tem smo pridobili naziv EKOŠOLA, na kar smo zelo ponosni. Tako je v večnamenskem prostoru potekala prireditev, na kateri smo med drugim slavnostno dvignili ekozastavo in podpisali ekolistino. Častna gosta sta bila gospod Gregor Cerar, nacionalni koordinator Ekošole, ter župan gospod Anton Leskovar.  Prireditev smo zaključili s pesmijo Lojzeta Slaka Čebelice.

Prav tako pa je bila na delu ves čas tudi naša novinarska ekipa, ki je vso dogajanje posnela s kamero in opravila intervju s koordinatoricama Ekošole učiteljicama Klavdijo Murko in Tamaro Mlakar. Učiteljici sta predstavili projekt, naše dosedanje dosežke ter načrte oz. cilje za prihodnost.

 Novinarski krožek

(fotoutrinki)

Tradicionalni slovenski zajtrk in projekt Ekošola

VIDEO