Spoštovani starši ter učenke in učenci od 4. do 9. razreda!

V ponedeljek, 22. februarja 2021, se v šolske učilnice vračajo tudi učenci od 4. do 9. razreda. Pouk bo ponovno potekal po modelu B, in sicer nekoliko prilagojeno pod posebnimi pogoji, ki jih je predpisal NIJZ in ob upoštevanju navodil ter priporočil MIZŠ in ZRSŠ.

Učenci se bodo ves čas pouka zadrževali v svojih matičnih učilnicah, razen pri pouku športa. Priporoča se ohranjanje varovalne razdalje 1,5 – 2 metra, uporaba mask pa je obvezna v vseh skupnih prostorih in na šolskem avtobusu. Ta bo vozil po ustaljenem voznem redu, kot pred zaprtjem šol.

Vrnitve učencev in učenk se vsi vselimo in smo se nanjo tudi temeljito pripravili. Prav tako si želimo, da bi bilo bivanje učencev v šoli prijetno in varno, za kar se bomo potrudili po svojih najboljših močeh. Vas pa prosimo za sodelovanje in razumevanje ter upoštevanje priporočil in ukrepov.

V imenu vseh strokovnih delavcev šole se vam zahvaljujem za ves vaš trud, podporo, pomoč in sodelovanje pri izobraževanju vaših otrok, naših učencev, na daljavo.

Vse podrobnejše informacije o organizaciji in poteku vzgojno-izobraževalnega dela ste oziroma boste prejeli s strani razrednikov.

Alenka Kutnjak, ravnateljica