Zadnji rezultati


OKROŽNICA

Zima počasi zapira vrata za sabo in čas je, da se ponovno lotimo zbiranja odpadnega papirja. Z zbiranjem bomo pričeli v  četrtek, 7. 3. 2019, kot običajno, od 7.00 do 8.00. Vesel zbiralni pomladni pozdrav.

Ankica Pikula  

 

 


OBVESTILO

Obveščam vas, da  bomo ta četrtek, 6. 9. 2018, pričeli z zbiranjem papirja od 7.00 do 8.00 ure zjutraj.

Ta teden smo pogumno zakoračili v novo šolsko leto in najbolje, da kar takoj pričnemo z utečenimi aktivnostmi, kot so tudi zbiranje papirja. Čez počitnice se ga je sigurno nabralo.

Na žalost iz analize zbiralne akcije lanskega šolskega leta  ugotavljamo, da učenci nekaterih oddelkov na šoli ne kažejo interesa za samo zbiralno akcijo. Po drugi strani pa se iskreno zahvaljujemo vsem učencem in staršem, ki že leta redno prinašajo papir in nam s prijaznim nasmehom popestrijo začetek delovnega dne.

Postavlja se vprašanje, kako motivirati učence?

Veliko lahko naredimo v šoli razredniki, še večji delež pa s svojim zgledom in pripravljenostjo prispevamo v družinskem okolju. Namen zbiralne akcije je zbiranje sredstev v skupno dobro, postaviti skupne cilje nad osebne in krepitev občutka pripadnosti šoli.

Iz sredstev šolskega sklada smo v preteklih šolskih letih za skupne potrebe učencev in boljšo kvaliteto dela in življenja v šoli nakupili veliko opreme. Vse z namenom, da bi učenci na šoli bili deležni kvalitetnega pouka in zabavno športnih aktivnosti.

S sredstvi šolskega sklada upravlja upravni odbor Šolskega sklada in o porabi le teh so na spletni strani šole na vpogled zapisniki in poročila s sej upravnega odbora Šolskega sklada.

V želji, da bomo v letošnjem šolskem letu ob četrtkovih jutrih polno zaposleni, vas v imenu jutranje vesele ekipe pozdravljam in želim uspešno novo šolsko leto 2018/2019.

Ankica Pikula